Dodať či nedodať? Alebo ako posúdiť platobnú schopnosť nového obchodného partnera.

Dokumenty účtovnej závierky poskytujú množstvo zaujímavých informácií. V tomto článku by sme Vám chceli uviesť tie najzákladnejšie informácie, ktoré by ste si mali všimnúť v súvahe a vo výkaze ziskov a strát spolu s konkrétnymi číslami riadkov, na ktoré sa treba zamerať (S – riadok v súvahe, V – riadok vo výkaze ziskov a strát). Čísla riadkov zodpovedajú novej štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát platnej od roku 2014. Pokúsime sa postup objasniť na modelovej situácii. 

Predstavte si, že dostanete od firmy objednávku  vo výške 600 000 €.  Samozrejme, objednávka poteší, avšak nie je odberateľ ako odberateľ. Pustiť sa do obchodného vzťahu s novým a doteraz neovereným partnerom prináša zvýšené riziko. Môžeme si teda položiť otázku “dodať či nedodať”?

V prvom rade sa v súvahe pozrite na výšku záväzkov (S 101) a jednotlivé položky ako sú napr. záväzky z obchodného styku (S 123). Na druhej strane sa zamerajte na výšku dlhodobých (S 41) a krátkodobých (S 53) pohľadávok. V prípade, že záväzky vysoko prevyšujú pohľadávky, znamená to, že podnik má problém s platením a je viac dlžný svojim veriteľom, ako sú ostatní dlžní jemu.

suvaha

Zároveň nezabudnite aj na vlastné (S 80) a cudzie (S 101) zdroje financovania. Podiel týchto zdrojov by mal byť približne rovnaký, avšak je potrebné zvážiť aj odvetvie, v ktorom firma podniká, pretože pre rôzne odvetvia je typická iná úroveň zadlženosti. Avšak ak je vlastné imanie vo výške približne ako výška objednávky, ktorú ste dostali a zároveň vidíte, že v porovnaní s tržbami (V3, V4, V5) má podnik značné záväzky, znamená to, že v prípade úpadku podniku by nemal z čoho uspokojiť veriteľov.  Samozrejme, že vo výkaze ziskov a strát by ste sa mali pozrieť aj na výsledok hospodárenia po zdanení (V 61) aby ste získali obraz o tom, aké zisky má Váš potenciálny obchodný partner.

Index Podnikateľa Vám taktiež pomôže pri rozhodovaní. Ak je tento index v rozpätí od A+++ do C, je to dobré znamenie. Avšak ak je tento index v hodnote E alebo FX je to prvý varovný signál, že s firmou to z hľadiska finančného zdravia nie je celkom v poriadku.

ip

Jednoznačne sa nezabudnite pozrieť aj na podlžnosti na sociálnej poisťovni a na daniach. Keď totiž podnik neplatí tieto pohľadávky, ktoré sú ešte k tomu aj verejne dostupné, veľmi dochvíľny v platení pohľadávok pravdepodobne nebude ani voči Vám.

podlznosti (1)

Zaujímavosťou sú i súdne spory,  v ktorých bola táto firma odporcom alebo navrhovateľom.  Mala firma niekoľko platobných rozkazov zo súdu na dosť veľké sumy peňazí? Ak áno, je to pre Vás ďalší varovný signál.

sudy

Na základe týchto základných informácií by ste mali nájsť odpoveď na otázku či dodať alebo nedodať produkty podniku, s ktorým vstupujete do obchodného styku prvý krát. Samozrejme, že na Vaše rozhodnutie môže pôsobiť aj množstvo iných špecifických faktorov, ktoré by ste určite mali zvážiť.

Vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

1 Response

  1. Vladimír Krč píše:

    Áno je to veľmi užitočná hodnota vášho produktu, aj preto že v malých a stredných firmách nie je dosť ľudí ani času a skúseností aby sa zaobe
    -rali finančnou analýzou svojich zákazníkov a riskmanagmentom. Využitie “indexu podnikateľa” (výpočet bonity) prináša koncentrovaný ukazovateľ ktorý nás môže čiastočne varovať pred zákazníkmi od ktorých hrozí riziko neuhradenia pohľadávok,má to však niektoré nedostatky nad ktorých odstránením by stálo za to pouvažovať.Napríklad keď do výpočtu bonity podnikateľa v oblasti finančného alebo podnikateľského poradenstva používate ukazovateľ “doba obratu zásob” a keďže pri daných SK NACE žiadne zásoby nevytvárajú dostavajú 8 bodov za nič a vylepšuje sa im “index” na napr. A+. Takýchto pripomienok by som mal viac aj opačne kde vami používané ukazovatele poškodzujú spoločnosti v niektorom odvetví.Taktiež treba mať na vedomí že pracujeme s údajmi starými 4 až 12 mesiacov.Tu však môže pomôcť ako uvádzate “Indikátor rizika” ak sa bude “INDEX” postupnými malými krokmi vylepšovať považujem váš produkt za OBROVSKÝ SKOK v boji s rizikom neuhradenia pohľadávok od “neplatičov” a podvodníkov. pekný deň. v.krč

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>