Nábytkársky priemysel na Slovensku v roku 2014

Nábytkársky priemysel nie je na Slovensku rozšírený v takom rozsahu, ako napríklad automobilový, avšak vzhľadom na prírodné bohatstvo lesov, ktoré v našej krajine máme, je domáce spracovanie dreva jednoznačne dôležité. Ako sú na tom výrobcovia nábytku z hľadiska ziskovosti, tržieb či celkovej zadlženosti? Rozhodli sme sa spracovať krátky prehľad toho, ako sa darilo firmám podnikajúcim v tomto priemysle v roku 2014.

Našu analýzu sme realizovali na vzorke 415 výrobcov nábytku z údajov z roku 2014, pričom išlo o spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti. Najviac z nich pritom pôsobí v Žilinskom kraji a naopak najmenej v Prešovskom.  V nasledujúcom grafe sa nachádza percentuálne rozloženie nábytkárskych firiem podľa kraja, v ktorom majú sídlo.

nabytkari1

Z hľadiska tržieb a výnosov môžeme skonštatovať, že výrobcovia nábytku mali v úhrne tržby vo výške viac ako 555 mil. €. Priemerná výška tržieb v tejto oblasti podnikania bola približne 1,338 mil. €. Priemer je však veľmi citlivý na extrémne hodnoty a preto ako strednú hodnotu uvádzame aj medián, ktorého hodnota je 96 313 €. To znamená, že 50 % z týchto firiem má vyššie a 50 % nižšie tržby ako uvedený medián. V nasledujúcom grafe je zobrazených top 10 nábytkárskych výrobcov podľa výšky tržieb. Najvyššie tržby v roku 2014 vo výške viac ako 85 mil. € mala spoločnosť EKOLTECH spol. s.r.o. so sídlom v Banskobystrickom kraji. Druhou v poradí je DECODOM, spol. s.r.o. s výškou tržieb približne 66 mil. € a prvú trojku uzatvára SANAS, a. s. s tržbami viac ako 38 mil. €.

nabytkari2

Spoločnosťou s najvyšším ziskom po zdanení bola KOM Polster s.r.o. so sídlom v Nitrianskom kraji, pričom jej zisk bol vo výške 2 012 620 €. Za ňou v nasledujú firmy 3070, a.s.EKOLTECH spol. s r.o. Priemerný zisk bol vo výške 20 906 €, avšak medián bol vo výške iba 69 €, pričom až 200 firiem malo nulový zisk alebo bolo v strate.

nabytkari3

Zadlženosť v tomto priemysle je naozaj vysoká, pričom jej priemerná hodnota sa pohybuje na úrovni 230 %. Odporúčaná hodnota tohto ukazovateľa sa pohybuje v rozmädzí od 30 – 60 %. Priemerná doba obratu pohľadávok bola vo výške 104 dní. To znamená, že nábytkárskym firmám trvá v priemere 104 dní, kým im odberatelia uhradia pohľadávky. V prípade doby úhrady záväzkov ide o podstatne vyššie číslo. Podľa našej analýzy uhrádzajú svoje záväzky v priemere po 396 dňoch.  Vidíme, že doba úhrady záväzkov takmer štyrikrát prevyšuje dobu obratu pohľadávok. Môžeme teda konštatovať, že tieto firmy sa úverujú na úkor iných firiem, pretože disponujú s finančnými prostriedkami oveľa dlhšiu dobu.

Z celkového počtu firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou nábytku sa v konkurze nachádza 16 firiem, pričom najviac z nich (5) má sídlo v Trenčianskom kraji. V reštrukturalizácii je 8 firiem a čo sa týka aktuálnych dlžníkov, tých je v rámci nábytkárskych výrobcov celkovo 152. Medzi problémových platcov DPH (tzv. čierna listina) môžeme zaradiť v rámci tohto odvetvia celkovo 15 firiem.

Vypracovala: Ing. Simona Šályová

Možno sa Vám bude páčiť

3 Responses

  1. Peter píše:

    O EKOLTECH spol. s.r.o. som nikdy nepočul. Aké nábytkárstva im patria? neviem to nikde nájsť že ktorá je ich značka. dakujem

  2. Milan píše:

    Ale v Ekoltechu co robia s ľuďmi to je strašné boha hyenizmus treba tam poslať inšpekciu robia sa tam 12ky a hlavná vec ze ľudia majú zmluvy na 8ky a ešte aj celozavodne dovolenky zrušili fuj hamba

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>