TOP kuriérske spoločnosti na Slovensku

Slováci čoraz častejšie využívajú kuriérske spoločnosti v porovnaní s klasickou poštou. Prítomnosť súkromného vlastníctva sa častokrát odráža v lepších službách, avšak nemusí to platiť vždy. Aj keď kuriérske služby majú svoje muchy, niektoré mnohé z nich majú na slovenskom trhu svoje stabilné miesto.

Analytici z IndexPodnikatela.sk zostavili rebríček TOP 10 kuriérskych spoločností podľa výšky ich tržieb. Tento ukazovateľ nám môže prezradiť niečo o ich trhovom podiele. Nekompromisne a veľmi výrazne v tržbách vedie spoločnosť DHL Express (Slovakia), spol. s.r.o. S ročnými tržbami takmer 75 miliónov eur sú jednoznačným lídrom rebríčka. Avšak, je zjavné že tržby spoločnosti rok čo rok klesajú. To môže byť spôsobené napríklad tým, že ostatné kuriérske spoločnosti si postupne ukrajujú o niečo väčšiu časť trhu. Druhé najväčšie tržby vo výške takmer 37 miliónov eur dosiahla spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. Na treťom mieste sa s podobnými tržbami vo výške viac ako 35 miliónov eur v rebríčku nachádza spoločnosť Cromwell a.s. Táto spoločnosť nie je typickou kuriérskou spoločnosťou, ako ich poznáme. Poskytujú služby najmä pre firmy spojené s tlačou a doručovaním marketingových zásielok. Na štvrtom mieste sa nachádza spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. s tržbami takmer 25 miliónov eur. Na piatom mieste je GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ktorej tržby dosiahli takmer 23 miliónov eur. Ako môžeme vidieť z grafu aj tabuľky, tržby jednotlivých spoločností majú buď rastúcu tendenciu alebo striedavo rastú či klesajú. Spoločnosť DHL Express (Slovakia), s.r.o. ako jediná vykazuje klesajúce tržby už niekoľko rokov za sebou. Do TOP 10 z hľadiska tržieb patria ďalšie spoločnosti, ktoré sa vyznačujú niekoľko miliónovými tržbami, konkrétne ide o spoločnosti IN TIME, s.r.o., DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., KOLOS s.r.o., INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. a Red Post, s.r.o.

kurieri-trzby

kurieri-trzby-zabulka

Na druhej strane, keď sa pozrieme na vývoj zisku po zdanení, poradie sa nám premieša. Obrovskú stratu v prípade kuriérskych spoločností vykazuje DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., ktorej strata sa pohybuje už tri roky po sebe vo výške viac ako 4 milióny eur. Naopak, veľmi dobre je na tom GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ktorá vykazuje pomerne stabilnú výšku zisku viac ako 2 milióny eur už niekoľko rokov. Hneď za ňou nasleduje kuriérska spoločnosť DPD, teda Direct Parcel Distribution SK s.r.o., s výškou zisku približne 1,8 milióna eur. Viac ako 1 miliónový zisk vykázali aj spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. a Cromwell a.s. Pod úrovňou miliónovej hranice zisku sa nachádzajú spoločnosti DLH Express Slovakia s.r.o. (876 tis. Eur), IN TIME s.r.o. (720 tis. eur), KOLOS s.r.o. (336 tis. eur) a INSPEKTA SLOVAKIA a.s. (158 tis. eur). Stratu vo výške 1439 eur vykázala spoločnosť Red Post s.r.o.

kurieri-zisk-grafkurieri-zisk

Na náš rebríček sme sa pozreli aj z hľadiska pomerového ukazovateľa rentability aktív ROA. Ten nám hovorí o tom, koľko čistého zisku pripadá na 1 euro majetku. Z hľadiska rentability aktív je na tom najlepšie spoločnosť KOLOS s.r.o., ktorá sa v našom rebríčku nachádza na ôsmom mieste. V roku 2016 zaznamenala prudký nárast v rentabilite aktív. Podľa tohto ukazovateľa, 1 euro majetku vygeneruje približne 29 centov čistého zisku, čo je veľmi priaznivá hodnota. Táto spoločnosť sa však venuje skôr neadresnému doručovaniu a doručovaniu malých poštových zásielok.

Veľmi dobre je na tom aj GLS, ktorej rentabilita aktív sa už dlhodobo pohybuje vo vysokých číslach, aj keď od roku 2014 postupne klesá. V prípade tejto spoločnosti pripadá na 1 euro majetku približne 20 centov čistého zisku. V podstate môžeme povedať že analyzované spoločnosti sú na tom z hľadiska rentability dobre, s výnimkou DHL Parcel Slovensko s.r.o., ktorej rentabilita je vďaka obrovskej strate záporná, a to vo výške -54,76 %. Negatívnu rentabilitu aktív vykazuje aj spoločnosť Red Post s.r.o., avšak predchádzajúce roky boli tieto hodnoty priaznivé.

kurieriroagrafkuriri roa

Na základe našej analýzy môžeme konštatovať, že z hľadiska ziskovosti je na tom z klasických kuriérskych spoločností najlepšie spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Ak ste sa stretli s inou kuriérskou spoločnosťou, ktorá sa však v našej analýze nenachádza, môže to byť spôsobené napríklad tým, že nemá uvedenú ako hlavnú činnosť podnikania poštové služby a služby kuriérov. Náš rebríček teda nemusí zohľadňovať všetky kuriérske spoločnosti.

Vypracovali: Ing. Simona Budinská, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>