Slováci chcú podnikať. Pozrite si bilanciu roka 2018.

Aj tento rok Vám prinášame veľký prehľad zakladania a rušenia podnikateľských subjektov na Slovensku. Analytici z portálu IndexPodnikatela.sk sa bližšie pozreli na rok 2018 z hľadiska jednotlivých mesiacov, ale aj na porovnanie vývoja počtu založených a zrušených podnikateľských subjektov v priebehu uplynulých piatich rokov.

Z našej rozsiahlej databázy údajov sme získali zaujímavé čísla o tom, koľko živností bolo založených a zrušených v roku 2018. Tento vývoj znázorňuje nasledujúci graf, v ktorom môžeme vidieť, že počet novozaložených živností prevyšuje počet tých zaniknutých, čo hodnotíme pozitívne. Najviac živností (5857) bolo založených už v januári minulého roka, naopak, najmenej z nich (1338) v decembri. Najviac zrušených živností (4841) bolo, ako každý rok, v poslednom mesiaci roka. Celková bilancia roku 2018 je 50 390 založených živností a 41 433 zrušených živností, čo predstavuje rozdiel až 8967 v prospech založených živností. Čísla teda hovoria o veľkej chuti slovenských občanov pustiť sa do vlastného podnikania.

analyza18anove

V ďalšom grafe je zobrazený vývoj zakladania a rušenia akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzením počas roka 2018. Počet založených spoločností je oproti živnostiam niekoľkonásobne nižší, čo je samozrejme prirodzené a vyplýva to z finančnej a administratívnej náročnosti založenia spoločnosti oproti jednoduchému procesu založenia živnosti. Najviac spoločností (2088) bolo založených v marci a najmenej v decembri (1278). Najviac zrušených spoločností (555) bolo v mesiaci január. Celkovo bolo v roku 2018 založených 19 989 spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Na druhej strane, zrušených ich bolo 4352. Celková bilancia je teda kladná, a to 15 637 spoločností.

analyza18bnove

V ďalšom grafe sa nachádza porovnanie počtu založených a zrušených živností a spoločností v období rokov 2014 až 2018. Najviac živností v priebehu sledovaného päťročného obdobia bolo založených práve v roku 2018. Najmenší počet, celkovo takmer o 15 tisíc menej živností, bolo založených v roku 2016. Čo sa týka rušenia živností, v rokoch 2014 – 2016 bolo celkovo viac živností zrušených, ako založených. Karta sa však obrátila a v rokoch 2017 a 2018 je už bilancia kladná. Počet založených spoločností bol v roku 2018 približne na rovnakej úrovni ako v roku 2017. Na druhej strane, počet zrušených spoločností už od roka 2015 klesá, pričom v roku 2018 klesol o takmer 45 % oproti roku 2017.

analyza18c

Z týchto dát vidíme, že podnikanie prostredníctvom živnosti sa stáva medzi slovenskými občanmi znovu populárne, čo môžeme usudzovať z rastúcej tendencie počtu založených živností. Zároveň ani neklesá počet novozaložených spoločností.  Z tohto vývoja vyplýva, že chuť Slovákov podnikať rok čo rok narastá a veríme, že podmienky pre podnikanie budú v roku 2019 priaznivé.

Vypracovali: Ing. Branislav Vaculčiak, Ing. Simona Budinská

 

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>