Mesačný archív: jún 2015

Bankrupt 0

Spoločnosť v kríze

Koncom apríla bola schválená novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza niekoľko podstatných zmien, ktoré sa týkajú najmä posilnenia postavenia veriteľov a  zodpovednosti v podnikaní. Za najzásadnejšiu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2016, môžeme považovať ustanovenia, ktoré...

odborári areál firma Yazaki protestné zhromaždenie 0

Analýza rizikovosti odvetví

Podnikanie vždy prináša určitý stupeň rizika. Od odvetvia k odvetviu sa môže toto riziko meniť. Ako je to však s rizikovosťou jednotlivých odvetví na Slovensku? Analytici portálu IndexPodnikateľa spracovali analýzu, v ktorej porovnávajú rizikovosť jednotlivých odvetví na základe...