Hydinári strašia kolapsom odvetvia. Je sa čoho obávať?

Pred niekoľkými dňami sa objavila v médiách informácia o kritickom stave slovenského hydinárskeho priemyslu. Tento stav je podľa hydinárov spôsobený neustálym poklesom maloobchodných cien, ktoré nezohľadňujú zvyšovanie cien výrobných vstupov. Obchodné reťazce sa predbiehajú v tom, kto ponúkne hydinové mäso najlacnejšie. Aj napriek tomu, že hydina nepatrí medzi sezónne potraviny, v podstate sa predáva za výpredajové ceny.

Odráža sa tento trend za posledné roky na finančných ukazovateľoch? Analytici portálu Indexpodnikatela.sk sa pozreli na vývoj základných finančných ukazovateľov firiem, ktorých hlavnou oblasťou podnikania je spracovanie a konzervovanie hydinového mäsa. Vybrali sme 4 podniky s najvyššími tržbami, medzi ktoré patria HYZA, HYDINA SLOVENSKO, Podtatranská hydina a HSH. V prvom rade sa pozreli na vývoj tržieb v priebehu posledných piatich rokov. Najvyššie tržby dosahuje HYZA a.s., ktorej ročné tržby oscilujú okolo 90-tich miliónov eur. Za HYZOU nasleduje HYDINA SLOVENSKO s.r.o. s tržbami v roku 2017 vo výške takmer 75 miliónov eur. Pravdou však je, že HYDINA SLOVENSKO s.r.o. dosahovala v rokoch 2013 a 2014 aj vyššie tržby. Podtatranskej hydine sa darilo v roku 2017 najlepšie spomedzi sledovaných piatich rokov, pričom dosiahla tržby viac ako 45 miliónov eur. HSH si udržuje konštantnú úroveň tržieb na úrovni 12 miliónov eur už 4 roky po sebe.

4tržby

Z hľadiska zisku po zdanení je na tom najlepšie taktiež spoločnosť HYZA, avšak aj jej zisk v absolútnom vyjadrení za obdobie posledných 4 rokov klesá. V roku 2017 bol na úrovni vyše 1,7 milióna eur. Do kladného výsledku hospodárenia sa po 4 rokoch dostala aj Podtatranská hydina, momentálne vykazuje ročný čistý zisk vo výške 1,3 milióna eur. Na druhej strane, HYDINA SLOVENSKO sa v roku 2017 výrazne prepadla a vykázala stratu vo výške takmer 4 milióny eur, pričom táto strata je najväčšia za celé sledované obdobie. HSH dosiahlo v roku 2017 svoj zatiaľ najvyšší zisk vo výške 366 tisíc eur.

4zisk

Pozreli sme sa aj na vývoj marže v percentách. Ukazovateľ marže nám hovorí o výške hrubého zisku z predaja produktov alebo služieb. Marža sa najčastejšie vyjadruje v percentách, pričom hovorí o navýšení ceny pre koncového zákazníka. Najvyššiu maržu, viac ako 10 %, má výrobca HYZA. Keď sa však pozrieme na vývoj za posledných 5 rokov, marža sa neustále znižuje. Za ňou nasleduje spoločnosť HSH, ktorá sa po celý čas pohybuje v kladných hodnotách a aktuálne dosahuje maržu na úrovni 7,87 %. Okolo hranice medzi kladnou a zápornou maržou sa rok čo rok pohybuje HYDINA SLOVENSKO. Naposledy sa jej podarilo dosiahnuť maržu 3,32 %. Na druhej strane, Podtatranská hydina dosiahla po prvý krát za sledované obdobie zápornú maržu, a to vo výške až -5,50 %.

4marza

Aby sme mohli lepšie porovnať, ako sa jednotlivým podnikom darí, vypočítali sme aj ukazovateľ rentability aktív ROA, ktorý nám hovorí, koľko eur čistého zisku vyprodukuje 1 euro majetku. Najlepšie je na tom Podtatranská hydina, pričom 1 euro majetku tejto spoločnosti vyprodukuje takmer 11 centov čistého zisku. O polovicu menej zisku vyprodukuje majetok spoločnosti HSH, na 1 euro totiž pripadá o niečo viac ako 5 centov čistého zisku. Podobne je na tom aj HYZA, ktorej majetok vyprodukuje približne 4 centy čistého zisku na 1 euro. Naopak, v červených číslach sa nachádza HYDINA SLOVENSKO, pričom v tejto spoločnosti pripadá ba 1 euro majetku strata vo výške 18 centov.

4ROA

Na základe týchto finančných ukazovateľov sa nedá povedať, že by sa hydinárom viedlo výrazne horšie ako v minulosti. Musíme však skonštatovať, že marže 3 zo 4 analyzovaných spoločností oproti roku 2013 klesli. Uvidíme, čo ukáže rok 2018.

Vypracovali: Ing. Simona Budinská, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>