Mesačný archív: apríl 2015

Euro money 1

Analýza dopadu daňových licencií za rok 2014

31. marca 2015 bol prvý termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2014. Výšku splatnej dane z príjmu mnohých subjektov ovplyvnila najmä novelizácia zákona, ktorá zavádza daňové licencie. Už od začiatku sa polemizovalo...