Koľko na nás zarába zahraničie?

Keď už máme tie euro hranice otvorené, menu spoločnú a záujem zahraničných spoločností o investovanie na Slovensku (nech už je to v politike akékoľvek) napadla mi prirodzene jedna otázka. Aký zisk ostane v štáte a aký vycestuje za hranice ku zahraničným majiteľom Slovenských spoločností?

Deň po spustení analytického portálu SLOVSTAT mám takéto informácie k dispozícii a hneď som sa pustil k zodpovedaniu tejto otázky. Ako teda na to? Najskôr si zhrnieme poznatky o Slovenskom podnikateľskom prostredí.

Nasledujúca tabuľka ukazuje ako je rozložené vlastníctvo podnikov v roku 2013 podnikajúcich na území SR.

vlastnictvo

Najväčšiu časť tvoria samozrejme živnostníci (asi 660 tisíc), potom eseróčky (asi 250 tisíc), nasledujú akciovky (asi 9 tisíc) a ostatné. Našu analýzu budeme robiť na subjektoch, o ktorých vieme hospodárske výsledky za rok 2013.

Keď to spočítame, ako ste si už určite všimli, markantná časť až 95% vlastníctva podnikov je tuzemská a len 5% pripadá na zahraničné vlastníctvo. To je samozrejme logické, veď sme na Slovensku a podnikajú tu hlavne naši občania. Poďme ale ďalej…

Na Slovensku pôsobí niečo vyše 270 tisíc právnických osôb. To znamená eseróčky, akciovky, komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti. Len tieto majú povinnosť odovzdávať účtovné závierky spolu s daňovým priznaním a o týchto spoločnostiach dnes poznáme ich hospodárske výsledky. Mnoho z týchto spoločností je ale neaktívnych a preto nepodávajú daňové priznanie a neodovzdajú účtovné závierky. To nás ale pre prípravu našej štatistiky nemusí zaujímať. Dôležitý je fakt, že našu analýzu budeme robiť na vzorke 161448, čo je počet spoločností s odovzdanou účtovnou závierokou za rok 2013. Z tejto vzorky vyberieme len spoločnosti, ktoré mali zisk po zdanení rovný alebo väčší ako 1€. Túto vzorku tvorí 76707 spoločností.

Keď rozdelíme vzorku 76707 na spoločnosti s tuzemským a so zahraničným vlastníctom dostaneme nasledovné čísla:

tuzemské + zahraničné = všetky
66397 + 10310 = 76707

A teraz príde to najzaujímavejšie. Keď spočítame zisk po zdanení v každej vzorke (tuzemské, zahraničné) dostaneme nasledujúci, až zarážajúci výsledok.

ziskovost

ÁNO je to tak. Len 5% spoločností so zahraničným vlastníctvom tvorí 51% podiel na zisku po zdanení. Naopak 95% spoločností s tuzemských vlastníctvom produkuje len 49% zisku.

Samozrejme každá spoločnosť chce aj musí investovať tento zisk do ďalšieho rozvoja podniku, takže je veľmi ťažké povedať koľko peňazí naozaj odíde do zahraničia a koľko ostane v našej ekonomike. Nechám na každého z Vás aby si urobil vlastnú predstavu.

Viacej informácií o podnikateľskom prostredí na Slovensku sa môžete dozvedieť na www.slovstat.sk. O jednotlivých podnikoch na www.indexpodnikatela.sk.


Poznámka: Keď som písal tento článok, rozmýšľal som aj nad tým ako by výsledným pomerom 49:51 zahýbal fakt, keby boli dostupné údaje o ziskoch živnostníkov, ako najväčšej skupiny podnikateľov. Môj názor je, že by sa to príliž nezmenilo. Drvivú väčšinu tvoria živnostníci s počtom zamestnancov nula alebo jedna. Každý z nich robí na svoju výplatu a nemyslím, že by dosahovali nejaké obrovské zisky (okrem výnimiek). A tí, čo naozaj robia len na výplatu by sa počítať nemali, pretože štatistiku robíme z výsledných ziskov, čiže výplata je započítaná v nákladoch tak ako výplaty zamestnancov pri eseróčkach, akciovkách atď. Pripájam tabuľku, kde sú zhrnuté počty zamestnancov pri živnostníkoch.

nezistený počet zamestnancov 312155
0 zamestnancov 292004
1 zamestnanec 33325
2 zamestnanci 9635
viac ako 2 17426

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>