Vplyv daňových licencií na podnikanie

Prvé obdobie na podanie daňových priznaní k dani z príjmu je za nami. Z dostupných údajov môžeme zistiť a analyzovať, či sa naplnili predpoklady o tom, že daňové licencie budú mať významný vplyv na slovenské podniky. Predovšetkým ide o vplyv na zakladanie a rušenie spoločností v období od schválenia daňových licencií.  V našej analýze prinášame porovnanie vývoja zakladania a rušenia spoločností v rokoch 2013 a 2014. 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

2013

2071

1647

1821

1669

1815

1702

1835

1918

2595

4244

2935

2930

2014

3027

1717

1501

767

847

715

873

742

750

930

760

628

ZakladanieSpolocnosti-2013-2014

Pri zakladaní spoločností môžeme vidieť, že v roku 2013 (modrá farba) bol trend stúpajúci. Hlavne ku koncu roka v mesiacoch september až december. Tento prudký nárast musíme pripísať faktu, že počas roka 2013 vláda prijala zákon o nutnosti splatiť základné imanie na účet v banke. Koncom roka 2013 (1.12.2013) vstúpil do platnosti tento zákon. To vyvolalo záujem o registrovanie nových spoločností do konca roka, pokiaľ sa ešte dali vytvoriť bez nutnosti splatiť základné imanie na účet v banke.

Aby mohol podnikateľ založiť spoločnosť bez zloženia imania na účet v banke, stačilo mu mať spísanú a notárom overenú zakladateľskú zmluvu. Samotnú registráciu mohol potom vykonať v priebehu pár nasledujúcich mesiacov, aj keď už bol nový zákon v platnosti. Na tieto spoločnosti so zmluvou podpísanou najneskôr do 30.11.2013 sa teda nevzťahoval. To je dôvod, prečo sa aj začiatok roka 2014 niesol v znamení vysokého počtu novozaložených spoločností.

Ostatné mesiace roka 2014 (zelená farba) sú veľmi podobné, kedy sa počet novo registrovaných spoločností pohybuje niekde od 700 do 900 spoločností mesačne.

Ak sa ale pozrieme na mesiace, ktoré neboli ovplyvnené zákonom o základnom imaní, rokov 2013 (mesiace január až august, priemer 1809) a 2014 (mesiace apríl až december, priemer 779) môžeme vidieť rapídny 57% medziročný pokles v záujme o zakladanie nových spoločností. Práve tento pokles pripisujeme zavedenej daňovej licencii, ktorá podľa nás zhoršuje štart podnikania malým podnikateľom. Málo ktorá firma totiž dosahuje zisky (také aby nedoplácali na daňovú licenciu) už po prvom roku podnikania.

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

2013

576

414

441

502

508

443

407

486

358

477

592

712

2014

558

463

507

438

716

403

458

397

563

811

1115

2065

RusenieSpolocnosti-2013-2014Pri rušení spoločností (spoločnosti, ktoré boli zrušené alebo prešli do likvidácie) v roku 2013 vidíme v podstate stabilný trend. Opäť koniec roka poznamenal fakt, že boli vedené diskusie o zavedení daňových licencií a začiatkom decembra bol tento zákon schválený. V posledných mesiacoch roka 2013 teda vidíme mierny nárast v rušení spoločností.

Naopak, trendová čiara v roku 2014 jasne ukazuje, že podnikatelia začali rušiť neaktívne spoločnosti, aby sa vyhli plateniu daňových licencií.

2013

2013 v %

2014

2014 v %

ZISK

78398

48,6 %

51661

59,4 %

NULA

14012

8,7 %

1078

1,2 %

STRATA

69038

42,8 %

34254

39,4 %

SPOLU

161448

100,0 %

86993

100,0 %

Ziskovosť spoločností v rokoch 2013 a 2014 sme porovnávali na vzorke vyše 160 tisíc firiem za rok 2013 a 87 tisíc firiem za rok 2014, pri ktorých sú zatiaľ zverejnené hospodárske výsledky.

Ako môžeme vidieť v tabuľke, tento rok bolo v zisku až 59,4% firiem, čo je medziročný nárast zhruba o 10%. Naopak, poklesol počet firiem, ktoré boli v strate alebo dosiahli v minulom roku nulový zisk. Môžeme teda povedať, že daňové licencie mali pozitívny vplyv na ziskovosť spoločností. Vidíme, že najväčšia zmena nastala pri spoločnostiach, ktoré v roku 2013 vykázali nulu. Je dosť pravdepodobné, že výrazné percento zmeny ziskovosti má na svedomí aj rušenie neaktívnych spoločností, ktoré vykazovali nulu, pretože percentuálna zmena pri stratových spoločnostiach nie je až taká výrazná. V každom prípade, aj toto číslo kleslo asi o 3 percentá, čo je pozitívna zmena.

Vývoj zakladania a rušenia spoločností, prípadne ich vstup do reštrukturalizácie či likvidácie v rokoch 2012 až 2015 si môžete pozrieť na stránke IndexPodnikatela.sk.

Článok pripravil: Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>