Mlieko, maslo a iné….

Cena mlieka dlhodobo klesá a naopak, cena masla vystrelila smerom nahor. Z dôvodu zníženej produkcie mlieka v Európskej únii a zvýšeného dopytu po masle sa v našich obchodoch nestačíme čudovať, akým tempom rastie cena masla. Ak bude tento trend naďalej pokračovať, maslo sa stane luxusným tovarom, ktorý budú spotrebitelia substituovať inými náhradami. Keďže dopyt po masle je odvodeným dopytom od dopytu po mlieku, pozorovať, ako sa darí slovenským mliekarom, môže byť veľmi zaujímavé. Práve preto analytici z portálu IndexPodnikateľa pripravili prehľad tržieb a ziskov slovenských spracovateľov mlieka a mliekarenských výrobkov.

Pozrite sa na analýzu 10 mliekarenských podnikov z hľadiska vývoja výšky tržieb, zisku a rentability aktív (ROA) v rokoch 2012 – 2016. Do analýzy sme vybrali podniky, ktoré v roku 2016 vykazovali najvyššie tržby spomedzi všetkých podnikov, ktoré majú ako hlavný predmet činnosti uvedené SK NACE 10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov.

Z hľadiska dlhodobého 5-ročného vývoja tržieb je na tom jednoznačne najlepšie podnik RAJO a.s., ktorého tržby každý rok prekračujú svojho najbližšieho konkurenta (SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.) viac ako dvojnásobne. Vývoj tržieb ďalších mliekarov môžete vidieť v priloženom grafe spolu s tabuľkou tržieb. Savencia Fromage & Dairy SK, a.s. je podnik, ktorý je nám známy viac pod názvom Liptovské mliekarne. Taktiež Schreiber Slovakia s.r.o. je podnik sídliaci vo Zvolene, známy pod názvom Zvolenské mliekarne.mlieko1

Z hľadiska zisku po zdanení sa poradie trochu premiešalo. Z dlhodobého hľadiska je so ziskom po zdanení na tom najlepšie SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s., ktorej zisk v rámci sledovaného obdobia rastie a v roku 2016 dostiahol výšku viac ako 3 milióny eur. Na druhom mieste sa so ziskom vo výške viac ako 2 milióny eur nachádza Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. (Liptovské mliekarne), ktorá po obrovskej strate v roku 2012 zlepšila svoje hospodárenie a dostala sa do pozitívnych čísiel. Prvú trojku uzatvára RAJO, a.s. so ziskom viac ako 1,3 milióna eur. Zisk tejto firmy počas sledovaného obdobia značne kolísal, v posledných 3 rokoch má však rastúcu tendenciu. Naopak, v červených číslach sa väčšinu obdobia (s výnimkou roka 2013, v ktorom dosiahol výrazný 2,5 miliónový zisk) pohybuje podnik Schreiber Slovakia s.r.o., a teda Zvolenské mliekarne. Naposledy, v roku 2016, dosiahol stratu vo výške takmer 1,5 milióna eur.

mlieko2

Taktiež sme sa pozreli na vývoj rentability aktív (ROA). Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko eur zisku pripadá na 1 euro majetku. Najstabilnejší vývoj tohto ukazovateľa zaznamenala SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s., pričom ich ROA sa pochybuje na úrovní 4 až 5 %. To znamená, že 1 euro majetku generuje približne 4 až 5 centov zisku. Najvyššiu rentabilitu majetku v roku 2016 vykazovali Liptovské mliekarne, a to vo výške 8,59 %, pričom tento ukazovateľ má pri tomto podniku menej stabilný charakter. Z dlhodobého hľadiska sú na tom, čo sa týka ukazovateľa ROA, najhoršie mliekarne vo Zvolene – Schreiber Slovakia, MILSY a Levické mliekarne.

mlieko3

Aké tržby a výnosy však mali slovenské mliekarne v priemere v roku 2016?  Na vyjadrenie strednej hodnoty sme použili medián, pretože priemer by výsledky veľmi skreslil. Medián tržieb a výnosov 34 slovenských mliekarní a výrobcov syra je 2,6 milióna eur, čo znamená, že 50 % mliekarní má tržby a výnosy vyššie ako 2,6 milióna eur a 50 % z nich má tržby nižšie. Výsledok hospodárenia po zdanení bol záporný u 9 z 34 mliekarov, čo predstavuje 26,47 %. Znamená to, že tieto spoločnosti boli stratové. Medián zisku po zdanení bol vo výške 10 066 eur, čo znamená že 50 % z mliekarov dosahuje aspoň takýto čistý zisk. Analyzovaná prvá desiatka mliekarní sa na celkových tržbách a výnosoch vyprodukovaných v tomto odvetví podieľa vo výške viac ako 89 %.

Vypracovali: Ing. Simona Budinská, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>