V čom sa oplatí podnikať?

Údaje o ziskoch slovenských firiem v roku 2015 už máme k dispozícii a preto sme pre Vás pripravili zoznam, ktorý ukazuje, ako sa darí jednotlivým odvetviam na Slovensku. Tento zoznam spracovali analytici portálu www.indexpodnikatela.sk na vzorke viac ako 110 000 právnických subjektov, ktoré doposiaľ odovzdali ich účtovné závierky.

Na jednotlivé odvetvia sme sa pozreli z hľadiska hodnoty ukazovateľa rentability tržieb (ROS). Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko eur zisku vyprodukuje 1 euro tržieb. V našej analýze sme do vzorca pre výpočet rentability tržieb dosadili výšku čistého zisku a dali sme ju do pomeru s tržbami. Takýmto spôsobom sme vypočítali ukazovateľ ROS pre každú firmu. Následne sme firmy podľa SK NACE zaradili do odvetví, v ktorých podnikajú a vypočítali strednú hodnotu rentability tržieb. Rebríček sme  zostavili na základe strednej hodnoty rentability tržieb, konkrétne mediánu, ktorý nám hovorí, že 50 % podnikov v danom odvetví má vyššiu rentabilitu tržieb a 50 % nižšiu hodnotu ako je stredná hodnota odvetvia. Môžeme teda povedať, že medián je hodnotou, ktorá sa nachádza v strede. Rentabilita tržieb nám poskytuje možnosť lepšieho porovnania jednotlivých odvetví.

Do našej analýzy sme zahrnuli firmy rôznych veľkostí, pričom sme vylúčili právnické subjekty pôsobiace v odvetviach ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či výskum a vývoj, ktoré sú v prevažnej miere závislé od štátu.

V nasledujúcom grafe sa nachádzajú údaje za jednotlivé odvetvia.

Stredná hodnota rentability tržieb (%) v odvetviach za rok 2015

111

Z grafu je zrejmé, že najvyššiu rentabilitu tržieb dosahujú stredné hodnoty farmaceutického priemyslu. 1 euro tržieb vyprodukuje vo farmaceutickom priemysle 9 centov čistého zisku.  Na druhom mieste sa umiestnili informačné technológie, pričom 1 euro tržieb vyprodukuje takmer 7 centov zisku. Prvú trojku uzatvára projektovanie a inžinierske činnosti, kde 1 euro tržieb vyprodukuje približne 6 centov zisku. Na chvoste rebríčka sa nachádzajú odvetvia zábava a rekreácia, ubytovanie a stravovanie a potravinárstvo, pričom v týchto odvetviach tržby až 50% podnikov nevyprodukujú žiadny zisk. Červenou farbou je v grafe zvýraznená hodnota mediánu ukazovateľa ROS vo výške 1,19 %, čo znamená že 1 euro tržieb vyprodukuje približne 1 cent čistého zisku.

Vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>