V čom sa oplatí podnikať?

Chceli by ste začať podnikať, ale neviete sa rozhodnúť v ktorom odvetví?  Ktoré z odvetví slovenského hospodárstva je najziskovejšie? Keďže údaje o ziskoch slovenských firiem dosiahnutých v roku 2016 už máme k dispozícii, rozhodli sme sa pripraviť analýzu, ktorá ukazuje, ako sa darí jednotlivým odvetviam na Slovensku. Tento zoznam spracovali analytici portálu www.indexpodnikatela.sk na vzorke viac ako 110 000 právnických subjektov, ktoré doposiaľ odovzdali ich účtovné závierky.

Na jednotlivé odvetvia sme sa pozreli z hľadiska rentability tržieb a výnosov a absolútnej hodnoty dosiahnutého zisku. Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko eur zisku vyprodukuje 1 euro tržieb a výnosov. V našej analýze sme do vzorca pre výpočet rentability tržieb a výnosov dosadili výšku čistého zisku a dali sme ju do pomeru s tržbami a výnosmi. Takýmto spôsobom sme vypočítali rentabilitu pre každú firmu. Následne sme firmy podľa SK NACE zaradili do odvetví, v ktorých podnikajú a vypočítali strednú hodnotu rentability tržieb a výnosov. Rebríček sme  zostavili na základe strednej hodnoty rentability tržieb a výnosov, konkrétne mediánu, ktorý nám hovorí, že 50 % podnikov v danom odvetví má vyššiu rentabilitu tržieb a výnosov a 50 % nižšiu hodnotu ako je stredná hodnota odvetvia. Môžeme teda povedať, že medián je hodnotou, ktorá sa nachádza v strede. Rentabilita tržieb a výnosov nám poskytuje možnosť lepšieho porovnania jednotlivých odvetví. Okrem tržieb sme do výpočtu zahrnuli aj výnosy najmä z toho dôvodu, že pre firmy pôsobiace napríklad vo finančnej oblasti predstavujú výnosy značnú časť príjmu a podieľajú sa na tvorbe zisku. Zároveň predpokladáme minimálny vplyv predajov majetku na výnosy v celkovom sledovaní odvetví.

Do našej analýzy sme zahrnuli firmy rôznych veľkostí, pričom sme vylúčili právnické subjekty pôsobiace v odvetviach ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či výskum a vývoj, ktoré sú v prevažnej miere závislé od štátu.

V nasledujúcom grafe sa nachádzajú údaje za jednotlivé odvetvia.

rt1

 

Z grafu je zrejmé, že lídrom v slovenskej ekonomike z hľadiska rentability tržieb a výnosov sú informačné technológie. 1 euro tržieb a výnosov vyprodukuje vo farmaceutickom priemysle približne 6,5 centov čistého zisku.  Na druhom mieste sa umiestnil farmaceutický priemysel, pričom 1 euro tržieb a výnosov vyprodukuje približne 5 centov zisku. Prvú trojku uzatvára projektovanie a inžinierske činnosti, kde 1 euro tržieb a výnosov vyprodukuje takmer 5 centov zisku. Na chvoste rebríčka sa nachádzajú odvetvia potravinárstvo, zábava a rekreácia, ubytovanie a stravovanie, pričom v týchto odvetviach tržby až 50% podnikov nevyprodukuje takmer žiadny zisk. Červenou farbou je v grafe zvýraznená hodnota mediánu rentability tržieb a výnosov vo výške 1,71 %, čo znamená že 1 euro tržieb a výnosov vyprodukuje približne 1 cent čistého zisku.

rt2

Niektorých z Vás môže viac zaujať to, aká je priemerná výška zisku v jednotlivých odvetviach. Ako pri predchádzajúcom grafe, aj v tomto sme použili medián na určenie strednej hodnoty zisku v odvetví. Hranicu 10 tisíc eur prekročili iba dve odvetvia, a to energie a farmaceutický priemysel. Výrazne vyššie zisky oproti ostatným dosahujú aj strojárstvo a automobilový priemysel. Naopak, najhoršie je na to ubytovanie a stravovanie, pričom hodnota mediánu zisku po zdanení v tomto odvetví je dokonca záporná. To znamená, že 50 % podnikov v tomto odvetví dosahuje ešte vyššiu stratu ako – 339 eur.

Tak v čom sa oplatí podnikať? Podľa našej analýzy, sú lídrami ekonomiky najmä informačné technológie, farmaceutický priemysel a rôzne odborné a poradenské činnosti. Naopak, problematické je potravinárstvo, zábava a rekreácia a ubytovanie a stravovanie. Tieto odvetvia sú na chvoste už dlhodobo.

Vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>