Spracovatelia mäsa na Slovensku

Po analýze vinárskeho priemyslu Vám analytici z portálu IndexPodnikateľa prinášajú prehľad tržieb a ziskov, ktoré vyprodukovali spracovatelia mäsa na Slovensku. V tomto prehľade zároveň prinášame rebríček Top 10 spracovateľov mäsa z hľadiska výšky tržieb a zisku v roku 2014 a analýzu tohto priemyslu aj z hľadiska jednotlivých krajov. IndexPodnikateľa zrealizoval túto analýzu na 121 podnikateľských subjektoch (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) z dostupných údajov za rok 2014.

Spracovateľom mäsa s najvyššími tržbami vo výške 88,82 mil. eur. je firma HYZA a.s. Na druhom mieste je MECOM GROUP s.r.o. s tržbami v celkovej výške 82,58 mil. eur. S tesným rozdielom necelého 1 mil. eur nasleduje HYDINA SLOVENSKO s.r.o. V uvedenom grafe sa nachádza rebríček Top 10 spracovateľov mäsa podľa tržieb v roku 2014. Ako je vidieť na grafe, prvých Top 5 firiem v odvetví má v tržbách výrazný náskok pred ostatnými.

maso1

Čo sa týka zisku po zdanení na prvej priečke naďalej zostáva HYZA a.s. so ziskom 2,57 mil. eur. Táto spoločnosť svojím ziskom  výrazne prevyšuje všetky ostatné, nakoľko zisky ostatných spoločností sa už nepohybujú v miliónoch, ale rádovo v tisíckach eur. Na druhom mieste so ziskom vo výške 462 tisíc eur sa nachádza popradský výrobca TATRAKON spol. s r.o. a na treťom mieste je s výškou tržieb viac ako 406 tisíc eur HÔRKA s.r.o. MECOM GROUP s.r.o., ktorý sa svojimi tržbami ťahá na firmu HYZA, za minulý rok vykázal stratu vo výške viac ako 3,69 mil. eur.

maso2

Ak sa na mäso-spracujúci priemysel pozrieme z celonárodného hľadiska zistíme, že mediánom (teda strednou hodnotou) tržieb je hodnota 1 271 185 eur. Medián nám prezradí to, že 50 % spracovateľov priemyslu má tržby vyššie ako 1 271 185 eur a 50 % z nich má nižšie tržby ako uvedená suma.

Výsledok hospodárenia po zdanení takmer 45 % podnikov bol záporný, čo znamená, že tieto spoločnosti boli stratové. Spracovatelia mäsa spolu odviedli daň vo výške viac ako 1,69 mil. eur. Čo sa týka súhrnných tržieb za tento priemysel, ten sa pohyboval vo výške viac ako 686 miliónov eur. Spolu podniky vyprodukovali zisk vo výške viac ako 6,42 mil. eur a stratu vo výške viac ako 9,08 mil. eur.

Prvá desiatka sa svojimi tržbami podieľa na celkových tržbách viac ako 68 %. V nasledujúcom grafe môžete vidieť, že HYZA, s.r.o. vytvára svojou činnosťou 12,94 % tržieb v celkom odvetví.

maso3

Najväčšie zisky pochádzajú z Nitrianskeho kraja.

Najvyššie zisky vo výške 3,48 mil. eur sa vytvorili v Nitrianskom kraji. Táto skutočnosť sa dala očakávať, nakoľko v tomto kraji sídli a pôsobí podnik HYZA s.r.o. Firmy, ktorým sa počas roka 2014 nedarilo, dosiahli úhrnnú stratu vo výške viac ako 353 tisíc eur. V Nitrianskom kraji pôsobí 23 spoločností, ktoré sa zaoberajú spracovaním mäsa. Tí spolu vygenerovali tržby vo výške takmer 154 mil. eur.

Druhé najvyššie zisky v súčte vyprodukoval Trenčiansky kraj vo výške viac ako 877 tisíc eur. V tomto kraji pôsobí iba 12 podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa touto činnosťou, z toho 5 boli v strate, ktorá predstavovala sumu -350 tisíc eur. Najviac podnikov v tomto odvetví pôsobí v Prešovskom kraji (26), pričom vyprodukovali najvyššie tržby vo výške viac ako 171 mil. eur. Avšak tieto podniky dosiahli spolu úhrnnú stratu vo výške takmer 4,68 mil. eur, pričom ich zisk dosiahol necelých 742 tisíc eur.

V uvedenej tabuľke sa nachádza prehľad súhrnných tržieb, ziskov a strát podnikov za jednotlivé kraje.

Kraj Počet subjektov Tržby spolu v EUR Zisk spolu v EUR Strata spolu v EUR
Banskobystrický 9 143 743 307 280 412 -54 879
Bratislavský 9 18 316 753 24 422 -1 309 375
Košický 8 19 443 468 259 420 -6 381
Nitriansky 23 153 906 264 3 484 440 -353 151
Prešovský 26 171 680 510 741 517 -4 673 913
Trenčiansky 12 127 344 382 877 267 -350 275
Trnavský 25 37 353 191 583 290 -2 118 546
Žilinský 9 14 514 992 171 776 -218 438
SPOLU 121 686 302 867 6 422 544 -9 084 958

Vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

 

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>