Ako oceniť online business

Médiá prednedávnom zverejnili informáciu o tom, že investičná skupina Rockaway kupuje e-shop Mall.cz a porovnávač Heureka.cz. Hovorilo sa o rôznych sumách, avšak nakoniec sa zmluvné strany dohodli na cene viac ako 200 miliónov eur. Obe spoločnosti sú veľmi úspešné, pričom Heureka pôsobí v Českej republike a na Slovensku a Mall okrem toho ešte aj v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku. To, že sú spoločnosti úspešné, je každému jasné. Ako však peňažne oceniť hodnotu online businessu?

V skutočnosti je oceňovanie hodnoty akéhokoľvek podniku pomerne komplikovanou úlohou,  pričom znalci na jej vyčíslenie využívajú rôzne spôsoby a metódy. Pri posudzovaní hodnoty podniku sa neprihliada iba na súčasný stav, ale aj na potenciál rastu podniku. Hodnotu podniku môžeme vyčísliť tzv. trhovým spôsobom, ktorá sa rovná súčasnej hodnote budúcich ziskov podniku. V tomto prípade zohľadňujeme tržby a náklady spoločnosti za obdobie niekoľkých rokov a úrokovú mieru. Hodnotu akciovej spoločnosti môžeme vyčísliť podľa tzv. P/E koeficienta (price earning ratio), kde porovnávame cenu akcie (kurz) a zisk na akciu. Na to, aby bol znalec schopný oceniť hodnotu podniku, potrebuje nazrieť hlbšie do firmy ako len do jej účtovnej závierky. S online businessom je to v tomto prípade podobne, pretože vo svojej podstate je to podnik ako každý iný, a to, ako sa mu darí, sa premietne do jeho finančných ukazovateľov.

Online business je špecifický v tom, že jeho hlavná hodnota nespočíva v počte budov, strojov, zariadení či iného hmotného majetku, ktorý vlastní. Pravdou je, že aj malá firma s piatimi počítačmi v prenajatých priestoroch, dokáže vybudovať niekoľko miliónový online business,“ hovorí Branislav Vaculčiak, zakladateľ portálu www.indexpodnikatela.sk. Ocenenie takéhoto podnikania je preto oveľa náročnejšie, pričom treba zohľadniť veľa nehmotných aspektov.

V prípade, že si chcete oceniť hodnotu práve Vášho biznisu, môžete si vybrať z množstva metód. Znalci však u nás na Slovensku môžu použiť iba metódy, ktoré menuje a upravuje zákon, konkrétne „Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení hodnoty podniku“. Znalci môžu využiť majetkovú, podnikateľskú, likvidačnú, kombinačnú a porovnávaciu metódu.

Je samozrejmé, že podnik neexistuje iba sám pre seba, ale je to mechanizmus, ktorý je riadený a zviazaný množstvom záujmov, pričom ich nositeľmi sú stakeholders, teda zainteresované strany, ktorými sú akcionári, potenciálni akcionári, zamestnanci, zákazníci, veritelia a podobne. Pri pochopení tejto teórie je dôležité pochopiť, koho záujmy budú kladené na prvé miesto. Jediná správna odpoveď v zmysle teórie riadenia hodnoty je, že maximalizáciou hodnoty pre akcionárov, maximalizujeme hodnotu pre ostatné záujmové skupiny.

Odpoveď na otázku ako oceniť online business teda spočíva vo využití jednej z mnohých metód oceňovania hodnoty podniku. Vlastníci, ktorí do svojho online businessu vidia najviac, môžu získať všetky potrebné informácie na jeho ocenenie. Je to však pomerne zložitá procedúra, pričom je potrebné zohľadniť naozaj veľké množstvo faktorov.

Vypracovali:  doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Ing. Simona Šályová

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>