Centrá asistovanej reprodukcie na Slovensku – ako sa im darí?

Centrá asistovanej reprodukcie v súčasnosti zaznamenávajú zvýšený dopyt po svojich službách. Dôvodom je fakt, že čoraz viac párov má problém s počatím dieťaťa. V prípade, že žena nemôže otehotnieť prirodzenou cestou a nepomáha ani medikamentózna liečba či inseminácia, prichádza na rad umelé oplodnenie. In vitro fertilizácia (IVF) znamená oplodnenie mimo tela matky. Na Slovensku pôsobí niekoľko inštitúcií, na ktoré sa môžu páry obrátiť pri liečbe neplodnosti. Takýto zákrok stojí nemalé peniaze, pričom nie vždy časť zákroku prepláca poisťovňa. Analytici portálu indexpodnikatela.sk sa pozreli na IVF centrá z hľadiska ich finančnej situácie.

pregnant-1245703_1920

 

Zisk IVF centier po zdanení

Z hľadiska výšky zisku je na tom najlepšie IVF centrum GYN – FIV a.s., pôsobiaceho v Bratislave, ktorého zisk v roku 2015 dosiahol výšku viac ako 370 tisíc eur. Za ním s výškou zisku viac ako 141 tisíc eur sa nachádza FERTICENT, s.r.o., taktiež bratislavské centrum. Dlhodobo v strate sú dve IVF centrá – ReproMedica, s.r.o. a ISCARE, a.s.

Vývoj zisku po zdanení (EAT)

ivc1

Zdroj: www.indexpodnikatela.sk

Rentabilita tržieb (ROS) IVF centier

Ukazovateľ rentability tržieb (ROS) dáva do pomeru zisk po zdanení a výšku tržieb, pričom vyjadruje, koľko centov čistého zisku vyprodukuje 1 euro tržieb. Najlepšiu hodnotu ukazovateľa ROS má IVF centrum Reprodukcia s.r.o. s výškou 24,99 %, čo znamená že 1 euro tržieb vyprodukuje približne 25 centov čistého zisku. Za ním nasleduje GYNCARE, s.r.o. s rentabilitou tržieb 23,12 % – teda na 1 euro tržieb pripadá 23 centov čistého zisku. Podobne je na tom FERTICENT, s.r.o. s rentabilitou tržieb vo výške 20,51 %. Najhoršie je na tom ReproMedica, s.r.o. so zápornými hodnotami rentability tržieb -27,52 %, nakoľko táto spoločnosť dosiahla stratu. Záporné hodnoty dosiahlo aj centrum ISCARE, a.s. s rentabilitou tržieb -1,88 %.

Vývoj rentability tržieb (ROS)

ivc2

Zdroj: www.indexpodnikatela.sk

Sú IVF centrá zadĺžené?

Na jednotlivé IVF centrá sa portál indexpodnikatela.sk pozrel aj z hľadiska celkovej zadlženosti majetku. Tento ukazovateľ vyjadruje, koľko percent aktív je financovaných na dlh. Vo všeobecnosti sa za vysokú zadlženosť považuje hodnota viac ako 50 %. Túto hranicu prekročili dve centrá, konkrétne ReproMedica, s.r.o. s výškou celkovej zadlženosti aktív 152,94 % a ISCARE, a.s. s hodnotou 88,61 %. Ostatné IVF centrá majú túto hodnotu do 50 %.

Vývoj celkovej zadlženosti aktív

ivc3

Zdroj: www.indexpodnikatela.sk

Hodnoty analyzovaných finančných ukazovateľov a dostupných údaje z roku 2015 napovedajú, že po finančnej stránke je na tom najhoršie centrum ReproMedica, s.r.o. Problémová finančná situácia sa javí aj u centra ISCARE, a.s. Naopak, najlepšie sú na tom IVF centrá FERTICENT, s.r.o., GYNCARE, s.r.o. a GYN – FIV a.s.

Táto analýza vychádza z údajov účtovných závierok analyzovaných spoločností. Finančné údaje nemusia vypovedať o kvalite služieb poskytovaných analyzovanými IVF centrami.

Vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>