Analýza rizikovosti odvetví

Podnikanie vždy prináša určitý stupeň rizika. Od odvetvia k odvetviu sa môže toto riziko meniť. Ako je to však s rizikovosťou jednotlivých odvetví na Slovensku? Analytici portálu IndexPodnikateľa spracovali analýzu, v ktorej porovnávajú rizikovosť jednotlivých odvetví na základe kritérií, ako sú počet konkurzov v odvetví, počet reštrukturalizácií, počet aktuálnych dlžníkov a počet problémových platcov DPH. Celková vzorka analyzovaných subjektov predstavovala 200 410 podnikov. Dáta pozostávajú z dostupných údajov z viacerých rokov (2008 – 2014).

Najväčší podiel konkurzov (1,69%) na celkovom počte príslušných podnikov malo odvetvie priemyselnej výroby. Z hľadiska početnosti môžeme zhrnúť, že z celkového počtu 15 462 podnikov v tomto odvetví sa 261 z nich dostalo do konkurzu. V rámci priemyselného odvetvia sa do konkurzu dostalo najviac podnikov (52), ktorých predmetom činnosti je výroba kovových konštrukcií. Za nami nasledujú podniky zamerané na spracovanie dreva (35) a na výrobu potravín (26). Ďalšími po priemyselnom odvetví sú odvetvia zaoberajúce sa dodávkou vody, spracovaním odpadov a dodávkou energií. Samozrejme, že ak sa pozrieme na početnosti, bude sa toto poradie mierne odlišovať, pretože v jednotlivých odvetviach pôsobí rôzne množstvo podnikov. Početnosti podnikov, ktoré sa dostali do konkurzu v rámci odvetví sa nachádzajú v nasledujúcom grafe.

g3

Najväčší podiel reštrukturalizácií (0,63%) malo taktiež odvetvie priemyselnej výroby. Toto číslo predstavovalo 98 podnikov v reštrukturalizácií. Ako sa dá očakávať, v rámci priemyslu sa najviac podnikov dostalo do reštrukturalizácie z rovnakých činností, ako pri konkurzoch. Žiadne konkurzy ani reštrukturalizácie nenastali v oblasti verejnej správy, obrany a povinného sociálneho zabezpečenia.

Zaujímavé sú čísla, ktoré sa týkajú aktuálnych dlžníkov. Najväčší podiel, až 22,94%, majú na celkovom počte podnikov dlžníci z odvetvia poskytujúceho ubytovacie a stravovacie služby. Druhý najväčší podiel dlžníkov 16,36% je v odvetví doprava a skladovanie. Prvú trojku uzatvára s 15,3% stavebníctvo. Najmenej dlžníkov (2,65%) je v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci.

g2

Najväčší počet (988) problémových platcov DPH (tzv. čierna listina) je vo veľkoobchode a maloobchode, pričom však táto skupina predstavuje najväčší počet až 54 355 podnikateľských subjektov. Najmenej problémových platcov DPH bolo z hľadiska počtu aj podielu taktiež v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci.

Z hľadiska jednotlivých krajov môžeme vidieť, že najviac podnikov v konkurze bolo v Bratislavskom kraji (385) a najmenej naopak v Nitrianskom kraji (83).

graf

Najviac aktuálnych dlžníkov je taktiež v Bratislavskom kraji (5553). Toto vysoké číslo je samozrejme ovplyvnené aj vysokým počtom podnikov pôsobiacich v tomto kraji. Najmenej dlžníkov je v Trenčianskom kraji (1691).

graf+

Celkovo zo všetkých analyzovaných podnikov bolo 1433 z nich v konkurze, 354 v reštrukturalizácií, aktuálnymi dlžníkmi je 20581 subjektov a problémových platcov DPH 2916 subjektov.

Vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

 

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>