Akú výšku daní platia slovenské firmy?

Začiatkom februára štát zverejnil zoznam platiteľov dane. Po úvodných ťažkostiach s neúplným zoznamom, v ktorom chýbali desaťtisíce firiem, vrátane niekoľkých reálne veľkých platiteľov daní, Ministerstvo financií prinieslo aktualizovaný zoznam, ktorý sa javí už o čosi relevantnejší.

Najvyššiu daň podľa zoznamu odviedla spoločnosť eustream vo výške 97,698 mil. eur. Druhým najväčším platcom dane z príjmu bola spoločnosť Kia Motors Slovakia, pričom do štátneho rozpočtu prispela sumou vo výške 83,452 mil. eur. Na tretie miesto sa tak dostala telekomunikačná spoločnosť Slovak Telekom so 45,970 mil. eur. Jej konkurenčná spoločnosť Orange Slovensko odviedla dane vo výške 42,395 mil. eur a prvú päťku spoločností uzatvára SPP – distribúcia, s výškou odvedenej dane 38,611 mil. eur.

Na portáli IndexPodnikatela.sk si môžete zoradiť jednotlivé právnické osoby podľa výšky splatnej dane. Splatná daň je spolu s odloženou daňou súčasťou položky daň z príjmu vo výkaze ziskov a strát. Splatná daň z príjmu sa počíta zo základu dane a je tou čiastkou, ktorú firma odviedla štátu. Na portáli je zároveň možné firmy prehľadne triediť podľa kategórie SK NACE, samosprávneho kraja a okresu.

1

Zo zoznamu vyplýva, že 22 firiem jednotlivo odviedlo na daniach viac ako 10 mil. eur. Daň v rozmedzí od 1 do 10 mil. eur zaplatilo 148 subjektov. Najväčšiu časť zoznamu však tvoria firmy, ktoré za rok 2013 neplatili žiadnu daň, resp. ich daňová povinnosť bola záporná alebo odviedli iba niekoľko málo eur. Tento fakt by sa mal už po novom zmeniť, pretože novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2014 zaviedla tzv. daňové licencie. Daňová licencia je minimálna daň pre právnické osoby, ktorú budú musieť zaplatiť, aj keď nedosiahnu žiadny zisk. Výška daňovej licencie sa pohybuje v rozpätí od 480 do 2880 eur v závislosti od ročného obratu a od toho, či daňovník je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Preto by sme sa už s nulou na tomto zozname nemali stretnúť. Zavedenie daňových licencií vláda argumentovala tým, že podnikatelia vedeli optimalizovať svoj základ dane tak, aby ich daňová povinnosť klesla na nulu.

Zaujímavé je taktiež sledovať rozloženie daňových príjmov podľa jednotlivých krajov. Vzhľadom na množstvo firiem, ktoré podnikajú v Bratislavskom kraji v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska, je zrejmé, že tento kraj je hlavným prispievateľom daní do štátnej pokladnice.

rozlozenie

Podľa portálu IndexPodnikateľa.sk je podiel na dani firiem z Bratislavského kraja vo výške 53 %, pričom v peňažnej hodnote odviedli spolu viac ako 917 mil. eur. Druhým najväčším prispievateľom s podielom 12 % je Žilinský kraj a prvú trojku uzatvára Trenčiansky kraj s podielom 9 %. Naopak, najmenšia výška odvedenej dane pripadá na Banskobystrický kraj s niečo viac ako 58 mil. eur a podielom na dani 3 %.

Ministerstvo financií zároveň avizovalo, že zoznam bude pravidelne aktualizovaný každý štvrťrok z verejne dostupných údajov. Keďže sa nám blíži termín pre podanie daňového priznania – za zdaňovacie obdobie roku 2014 je to 31. marec, už čoskoro môžeme mať prístup k aktualizovaným číslam.

Register účtovných závierok, do ktorého sa jednotlivé účtovné závierky vkladajú a ktorý je zároveň zdrojom údajov o výške splatnej dane jednotlivých právnych subjektov, má povinnosť zobraziť účtovnú závierku na základe legislatívnej požiadavky najneskôr do 15 pracovných dní od podania úplnej účtovnej závierky pre obchodné spoločnosti, družstvá a štátne podniky a do 35 pracovných dní pre ostatné účtovné jednotky. Vzhľadom na veľké množstvo firiem, ktoré majú povinnosť účtovnú závierku odovzdať, je otázne, či daňové úrady stihnú tento termín dodržať a previesť dokumenty do elektronickej podoby. Aktualizácia samotného zoznamu rezortom financií môže tiež potrvať nejaký ten čas, preto predpokladáme, že prístup k aktualizovaným údajom o výške splatnej dane môžeme mať až v druhej polovici apríla.

Aktualizované však v tomto termíne nebudú údaje o všetkých firmách, pretože podnikatelia majú aj tento rok možnosť oznámením si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o 3 mesiace. Dokonca v prípade, ak ich príjmy zahŕňajú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môžu si daňovú povinnosť odložiť  až o 6 mesiacov. Môžeme teda predpokladať, že podnikatelia túto možnosť využijú a kompletnú aktualizáciu zoznamu firiem s výškou splatnej dane za rok 2014 budeme mať k dispozícií až koncom októbra tohto roka.

Článok pripravili: Bc. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>