Analýza likvidity slovenských firiem

V súvislosti s finančnou analýzou sa často spája aj pojem likvidita. Schopnosť podniku premeniť majetok na peniaze a prostredníctvom nich uhradiť svoje záväzky je významným ukazovateľom jeho finančného zdravia. Spoločnosť je teda likvidná vtedy, ak je schopná úhrady záväzkov voči svojim veriteľom načas. Ako sú na tom s likviditou slovenské firmy podnikajúce v jednotlivých odvetvia? A ako je to z hľadiska krajov? V našej analýze, ktorú pripravili analytici portálu IndexPodnikateľa, Vám prinášame pohľad na likviditu slovenských firiem a jej porovnanie v rokoch 2013 a 2014.

Poznáme niekoľko stupňov likvidity, pričom my sa zameriame na celkovú likviditu, resp. likviditu 3. stupňa. V celkovej likvidite dávame do pomeru krátkodobý majetok a krátkodobé cudzie zdroje, pričom odporúčaná hodnota tohto ukazovateľa je 1,5 – 2,5. Keď hodnota klesne pod 1, je to zlé znamenie, ktoré hovorí o tom, že podnik má s celkovou likviditou značné problémy. V tomto prípade má spoločnosť viac krátkodobých záväzkov ako krátkodobého majetku. V našej analýze použijeme pre vyjadrenie strednej hodnoty medián, ktorý má lepšiu vypovedaciu schopnosť ako priemer, pretože nie je citlivý na extrémne hodnoty.

V nasledujúcom grafe sú zoradené jednotlivé odvetvia podľa strednej hodnoty ukazovateľa celková likvidita od najväčšieho po najmenší za rok 2014. Ako môžeme vidieť, najlikvidnejšie sú podniky odvetvia zdravotníctva a sociálnej pomoci. Za ňou nasleduje odvetvie finančných a poisťovacích činností a prvú trojku uzatvárajú podniky zaoberajúce sa informáciami a komunikáciou. Do odporúčanej hranice hodnôt celkovej likvidity spadajú ešte odvetvia verejná správa a obrana, vzdelávanie a odborné, vedecké a technické činnosti. Ostatné odvetvia majú celkové likviditu nižšiu, ako je odporúčaná hranica, pričom najhoršie sú na tom ubytovacie a stravovacie služby s hodnotou ukazovateľa iba 0,6.

l1

Keď porovnáme celkovú likviditu v rokoch 2014 a 2013 môžeme konštatovať, že celková likvidita podnikov na Slovensku sa zlepšila, pretože v porovnaní s rokom 2013 je likvidita v roku 2014 v každom odvetví vyššia. To isté platí aj z hľadiska kraja, v ktorom firmy pôsobia.

Na ďalšom grafe môžeme vidieť, že podniky pôsobiace v jednotlivých krajoch sú na tom s celkovou likviditou veľmi podobne. Všetky sú však pod odporúčanou minimálnou hranicou 1,5. Najlepšie je na tom Trenčiansky kraj, naopak, najhoršie Košický kraj.

l2

Analyzovali sme za rok 2013 viac ako 183 tisíc firiem a za rok 2014 viac ako 175 tisíc firiem, nakoľko niekoľko tisícok firiem bolo zrušených. Na základe tejto analýzy môžeme konštatovať, že v niektorých odvetviach je schopnosť premeny majetku na peniaze vynikajúca. Vo všeobecnosti však na základe analýzy likvidity podľa krajov vidíme, že je veľké množstvo firiem, ktoré majú s likviditou problémy. Keď sa pozrieme na geografické rozloženie podnikov na Slovenska prídeme na to, že zásadné rozdiely medzi ich likviditou nie sú.  Potešujúca je však informácia, že likvidita podnikov na Slovensku sa oproti minulému roku zlepšila, resp. zvýšila.

Článok vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>