Nebankovky na Slovensku – ktoré zarábajú najviac?

Nebankové spoločnosti sa už rozoberali z rôznych uhlov. Slovenský trh bol až donedávna presýtený množstvom „nebankoviek,“ ktoré mohli ľuďom požičiavať peniaze. V roku 2015 však vstúpil do platnosti zákon, ktorého podstatou je, že nebankové spoločnosti môžu poskytovať úvery len vtedy, ak im Národná banka Slovenska udelí licenciu. V prvom kole dostalo z vyše 300 žiadateľov licenciu len 11 nebankových spoločností (k 19. 12. sa tento počet  podľa www.nebankovky.sk zvýšil na 23). Keďže ide o veľmi aktuálnu tému, analytici z portálu www.indexpodnikatela.sk sa bližšie pozreli, ako sa podobným spoločnostiam darilo v minulých rokoch.

Čo priniesol nový zákon?

V súvislosti s novým zákonom sa zároveň ozývali hlasy, že spolu s jeho prijatím hrozí koniec nebankoviek na Slovensku. Vo februári tohto roku oznámila nebanková spoločnosť Provident Financial s.r.o., že na Slovensku končí. Vzhľadom k zmene legislatívy už v decembri minulého roka pozastavila poskytovanie úverov. Je možné, že podobný osud čaká aj ďalšie nebankové spoločnosti.

V prvom rade sme sa pozreli na výsledok hospodárenia po zdanení týchto spoločností – teda ich zisk alebo stratu. Spoločnosti sme usporiadali podľa výšky vykazovaného výsledku hospodárenia po zdanení v roku 2014 od najväčšieho po najnižšie. Rok 2014 sme zvolili z toho dôvodu, že z tohto roka máme najviac dát, vysvetľuje Branislav Vaculčiak, zakladateľ IndexPodnikatela.sk.

Kto vedie?

Ako môžete vidieť v tabuľke, spoločnosť Customer Finance Holding, a. s. dosahuje výrazne najvyšší zisk až 24,45 miliónov eur v roku 2014 a 27,46 miliónov v roku 2015. Táto spoločnosť má pod palcom Quatro, pričom jej štatutárom bol kedysi náš  súčasný prezident Andrej Kiska. V dozornej rade bol až do konca roka 2012. Kiskov brat Jaroslav Kiska tejto nebankovke šéfuje dodnes,“ dopĺňa Branislav Vaculčiak.  „Na druhom mieste sa so ziskom vo výške viac ako 13,51 miliónov v roku 2014 umiestnila ČSOB Leasing, a.s. Údaje o jej výsledku hospodárenia v roku 2015 zatiaľ nie sú dostupné, spoločnosť si zrejme odložila svoju povinnosť. Na treťom mieste sa umiestnila už spomínaná Provident Financial, s.r.o. so ziskom vo výške takmer 11,29 miliónov eur,“ upresňuje Branislav Vaculčiak

Do červených čísel sa dostali v oboch analyzovaných rokoch spoločnosti s Autoleasing SK, Friendly Finance Slovakia, ktorá prevádzkuje Pôžičkomat, ďalej Fair Credit Slovakia, COFIDIS a Amico Financ.

 

POR. NEBANKOVÁ SPOLOČNOSŤ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ V ROKU 2014 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ V ROKU 2015
1. Consumer Finance Holding, a.s. 24 450 744 € 27 459 674 €
2. ČSOB Leasing, a.s. 13 512 000 €
3. Provident Financial, s.r.o. 11 289 712 €
4. Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. 4 377 558 €
5. VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 4 315 000 €
6. POHOTOVOSŤ, s.r.o. 1 081 484 €
7. PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. 785 811 €
8. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 783 448 €
9. TELERVIS PLUS a.s. 378 083 €
10. IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. 310 949 € 201 739 €
11. Diners Club CS, s.r.o. 129 000 €
12. Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. 106 231 €
13. s Autoleasing SK, s. r. o. -330 088 €
14. Friendly Finance Slovakia s.r.o. -445 726 € -606 718 €
15. Fair Credit Slovakia, SE -843 802 € -2 491 509 €
16. COFIDIS, a.s. -1 000 353 € -587 814 €
17. Amico Finance a. s. -461 757 €

Analytici z IndexPodnikateľa.sk pre lepšiu porovnateľnosť  vypočítali aj hodnoty ukazovateľa rentability tržieb, skrátene ROS. Tento ukazovateľ dáva do pomeru zisk po zdanení a tržby, pričom vyjadruje, koľko eur (resp. centov) zisku vyprodukuje 1 euro tržieb. Najlepšie je na tom PROFI CREDIT Slovakia s rentabilitou vo výške 711,86 %. To znamená, že 1 euro tržieb vyprodukuje 7,12 eur zisku.

Keď sa však bližšie pozrieme na túto spoločnosť zistíme, že takáto vysoká hodnota ukazovateľa bola spôsobená tým, že spoločnosť má veľmi nízke tržby z predaja služieb (110 tis. eur) v porovnaní so ziskom. V porovnaní s ostatnými výnosmi z hospodárskej činnosti (27 mil. eur), ktoré však nevstupujú do ukazovateľa ROS, je výška tržieb z predaja služieb zanedbateľná. Tento ukazovateľ preto môžeme považovať za skreslený,“ upresňuje Branislav Vaculčiak.

Ďalšie nebankovky už ponúkajú reálnejšie hodnoty ukazovateľa ROS. V spoločnosti Consumer Finance Holding vyprodukuje 1 euro tržieb 62 centov zisku, čo je veľmi pozitívne.

V roku 2015 sa táto hodnota zvýšila až na 70 centov zisku, takže spoločnosti sa darí. 41 centov zisku na 1 euro tržieb sa vyprodukuje v ČSOB Leasing a vo VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko je to 18 centov.

POR. NEBANKOVÁ SPOLOČNOSŤ RENTABILITA TRŽIEB „ROS“ V ROKU 2014 RENTABILITA TRŽIEB „ROS“ V ROKU 2015
1. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 711,86 %
2. Consumer Finance Holding, a.s. 61,52 % 70,08 %
3. ČSOB Leasing, a.s. 41,36 %
4. VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 17,56 %
5. POHOTOVOSŤ, s.r.o. 7,53 %
6. PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o. 6,35 %
7. Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. 4,34 %
8. Diners Club CS, s.r.o. 3,30 %
9. Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. 2,01 %
10. IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. 0,64 % 0,34 %
11. Amico Finance a. s. 0,00 % -182,94 %
12. COFIDIS, a.s. 0,00 % 0,00 %
13. Friendly Finance Slovakia s.r.o. 0,00 % 0,00 %
14. Provident Financial, s.r.o. 0,00 %
15. TELERVIS PLUS a.s. 0,00 %
16. s Autoleasing SK, s. r. o. -31,15 %
17. Fair Credit Slovakia, SE -816,36 % -131,94 %

Samozrejme, že ak spoločnosť dosiahla stratu, tak ani ukazovateľ ROS nemôže byť kladný. Viacero spoločností dosiahlo zápornú hodnotu ukazovateľa, čo znamená, že spoločnosť síce má tržby, ale po odpočítaní nákladov nevytvárajú žiadny zisk, práve naopak. Medzi spoločnosti, ktorých hodnota ukazovateľa ROS je rovná 0 patrí aj Provident Financial, ktorá oznámila odchod zo slovenského trhu. Možno aj tento fakt prispel k rozhodnutiu o jej odchode,“uzatvára Branislav Vaculčiak.

Dáta vychádzajú z údajov Index Podnikateľa.

Zoznam licencovaných nebankových spoločností, ktoré indexpodnikatela.sk preveroval, získal z webovej stránky www.nebankovky.sk. Tento zoznam je upravovaný a analytici z neho vylúčili tie spoločnosti, o ktorých nie sú dostupné finančné dáta za obdobie rokov 2014 a 2015. V analýze sa indexpodnikatela.sk zameral práve na tieto dva roky, pričom použil tie najaktuálnejšie dostupné dáta. Vzhľadom na to, že spoločnosti majú možnosť odložiť si daňovú povinnosť o 3 až 6 mesiacov, pri niektorých z nich dáta z roku 2015 ešte nie sú dostupné.

 

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>