Zakladanie a rušenie živností a podnikov v roku 2015

Rok 2015 je za nami a nám už ostáva len analyzovať a bilancovať, ako sa podnikom počas tohto uplynulého roka darilo. Hospodárske výsledky podnikov síce budú zverejnené až v apríli po odovzdaní účtovných závierok koncom marca, avšak už teraz máme údaje o tom, koľko podnikov vzniklo a zaniklo počas roka 2015.

Z dostupných informácií sme vytvorili prehľadnú analýzu o počte novozaložených a zrušených živností a spoločností v roku 2015 a taktiež porovnanie s rokom 2014. Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť vývoj nových a zrušených živností počas roka 2015 podľa jednotlivých mesiacov. Ako môžeme vidieť, najviac živností (6369) bolo zrušených v poslednom mesiaci v roku, pričom v decembri bolo založených aj najmenej nových živností (1064). Najviac živností (4564) bolo založených v mesiaci jún, čo by sme mohli pripísať aj začiatku letného obdobia, ktoré sa častokrát viaže s rôznymi sezónnymi prácami. Celkový stav aktívnych živností ku koncu roka 2015 bol 387 076 živností. Oproti stavu ku koncu roka 2014 (393 636 živností) to je o 6 560 aktívnych živností menej, čo predstavuje pokles o 1,67 %.

zr1

V ďalšom grafe je zobrazený vývoj zakladania a rušenia akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzením počas roka 2015. Už na prvý pohľad vidíme, že oproti živnostiam je zakladanie a rušenie spoločností v podstatne menšom rozmere. Najviac spoločností (1224) bolo založených v októbri. Ku koncu roka už neregistrujeme ani rastúcu tendenciu v rušení spoločností ako v predchádzajúcom roku 2014, ktorá bola pravdepodobne spôsobená povinnosťou platenia daňových licencií aj v prípade nulového zisku, resp. straty. Počet s.r.o. a a.s. ku koncu roku 2014 bol 231 142 spoločností, čo je o 4 238 menej, ako v roku 2015. Počet týchto spoločností narástol oproti roku 2014 o 1,83 %.

zr2

V ďalšom grafe sa nachádza porovnanie počtu založených a zrušených živností a spoločností v rokoch 2014 a 2015. Môžeme konštatovať, že v roku 2015 sa založilo menej podnikov ako v roku 2015, či už živností alebo spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. Naopak, v uplynulom roku bolo zrušených viac podnikov ako v roku 2014. Práve tento fakt môže svedčiť o tom, že slovenskí občania strácajú chuť podnikať, možno aj kvôli nie práve najpriaznivejším podmienkam pre podnikanie. Zaujímavé bude sledovať aj ich hospodárske výsledky, ktorých zverejnenie už netrpezlivo očakávame začiatkom apríla, pričom ich môžete nájsť na tejto stránke.

zr3

Vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>