Zakladanie a rušenie živností a spoločností v roku 2016

Myslíte si, že v roku 2016 vzniklo viac podnikov ako ich bolo zrušených? Aký je podľa Vás vývoj zakladania a rušenia živností počas jednotlivých mesiacov roka 2016? Tieto otázky sme si položili aj my z www.indexpodnikatela.sk a vypracovali sme analýzu, ktorá obsahuje počty založených a zrušených firiem.  

Z dostupných informácií sme vytvorili prehľadnú analýzu o počte novozaložených a zrušených živností a spoločností v roku 2016. Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť vývoj nových a zrušených živností počas roka 2016 podľa jednotlivých mesiacov. Ako môžeme vidieť, najviac živností (4850) bolo zrušených v poslednom mesiaci v roku, pričom v decembri bolo založených aj najmenej nových živností (1125). Najviac živností (4099) bolo založených v apríli. Celková bilancia v roku 2016 je 35 445 založených živností a 42 108 zrušených živností, čo predstavuje rozdiel až 6 663 v prospech zrušených živností. Môžeme teda konštatovať, že počas roka 2016 sa živnosti rozhodne viac rušili, ako zakladali.

zr1

V ďalšom grafe je zobrazený vývoj zakladania a rušenia akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzením počas roka 2016. Už na prvý pohľad vidíme, že oproti živnostiam je zakladanie a rušenie spoločností v podstatne menšom rozsahu. Najviac spoločností (2016) bolo založených v marci. Podobne ako pri živnostiach, aj v prípade akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzením, bolo najviac z nich zrušených v decembri (1048). Zároveň bol december jediným mesiacom v roku, v ktorom bolo viac zrušených spoločností, ako založených.

zr2

V ďalšom grafe sa nachádza porovnanie počtu založených a zrušených živností a spoločností v rokoch 2014, 2015 a 2016. Čo sa týka živností, ich zakladanie má v priebehu týchto troch rokov jednoznačne klesajúcu tendenciu. V roku 2016 bolo založených o 5075 živností menej, ako v roku 2014. Toto číslo predstavuje pokles približne o 12,5 %. Naopak, pri zakladaní s.r.o. a a.s. môžeme vidieť výrazný nárast, pričom v roku 2016 bolo založených o 5087 viac ako v roku  2014. Môžeme teda sledovať nárast o takmer 38,5 %.

zr3

Z týchto dát vidíme, že zakladanie živností sa stáva medzi slovenskými občanmi menej atraktívne a naopak, podnikanie vo forme právnickej osoby naberá na príťažlivosti. K tomuto trendu prispievajú určite aj naše zákony, ktoré robia živnosť menej atraktívnou z dôvodu vysokého odvodového zaťaženia živnostníkov.

Vypracovali: Ing. Simona Šályová, Ing. Branislav Vaculčiak

Možno sa Vám bude páčiť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>